STICHTING VROLIJKE WETENSCHAP†††††††††††††††††††††

 

Stichting Vrolijke Wetenschap
Blankenstraat 157
1018 RW  Amsterdam
marja@stichtingvrolijkewetenschap.nl

KvKnr: 34381074
RSIN:
8220.10.148

IBAN: NL54 TRIO 039 047 18 87
Stg.
Vrolijke Wetenschap
BIC: TRIONL2U

English

Bestuur

Activiteiten

Kort Beleidsplan
Begroting 2020
Financieel overzicht 2018


Project:
Supportgroup Dance Or Die

Doneer Supportgroup Dance or Die

 

 

 

 

Begin 2010 hebben de vrienden van filosoof en taalkundige Niels Helsloot de Stichting Vrolijke Wetenschap opgericht.
Zijn hele professionele leven was Niels op zoek naar mogelijkheden om zijn werk te kunnen publiceren, zoals vele niet bekende filosofen, wiens financiŽn niet toelaten dit op eigen kosten te doen. Met de Stichting Vrolijke Wetenschap willen wij een mogelijkheid bieden om toch gepubliceerd te kunnen worden of hierin voor een deel ondersteund te worden.

Onze eerste publicatie in 2012 was de heruitgave van "Vrolijke Wetenschap, Nietzsche als vriend" in een speciale uitgave vol extra informatie. De opbrengsten van deze uitgave zullen in zijn geheel gebruikt worden voor het verder publiceren van onbekende werken.

De stichting staat op de lijst van goede doelen.
Dit betekent dat donaties volledig aftrekbaar van de belasting zijn.

DOELSTELLING:

De stichting heeft ten doel:
a. ††††††† Bij het publiek nog onbekende werken van filosofische en taalkundige auteurs toegankelijk maken om daarmee het publieke debat, vooral in Nederland en Vlaanderen, te verrijken. De stichting stelt zich in het bijzonder de volgende doelstellingen:
b. ††††††† Het (her)uitgeven (in druk, in beeld en/of in digitale vorm) van de werken van filosoof en taalkundige Niels Helsloot, negentienhonderd negenenvijftig tot tweeduizend acht (1959-2008), en van werken over hem.
c. ††††††† Het ondersteunen van onderzoekers en auteurs die werken in de geest van Niels Helsloot, alsmede het (her)uitgeven (in druk, in beeld en/of in digitale vorm) van hun werken en van werken over hen.
d. ††††††† Het organiseren van activiteiten die het werk van Niels Helsloot en van de in lid c bedoelde auteurs onder de aandacht van het publiek brengen, en alle andere activiteiten die het doel van de stichting dienen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Laatst gewijzigd: 27-2-2020
Foto: Niels Helsloot